Thành viên tham gia

Với mục tiêu kết nối, chia sẻ và lan tỏa thông tin đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững ngành tôm và thủy sản nói chung, Diễn đàn MAIC luôn chào mừng, kết nạp các thành viên tham gia, mở rộng và tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của Diễn đàn. Thành viên tham gia MAIC bao gồm: cá nhân từ các Viện - Trường; cơ quan quản lý; trang trai, hợp tác xã, hiệp hội, công ty nuôi tôm; các công ty dịch vụ chuỗi ngành tôm (giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu...), các tổ chức chứng nhận ngành tôm...

Đăng ký tham gia:

1. Thành viên ban điều phối, cộng tác viên hay thành viên tham gia trước đó giới thiệu thành viên mới; hoặc thành viên mới tự liên hệ với Ban thư ký dự án (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hướng dẫn.
2. Thành viên mới điền vào Phiếu đăng ký tham gia dự án MAIC (bấm vào đây), ký tên, gửi lại cho Ban thư ký MAIC (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
3. Ban điều phối sẽ xem xét đồng ý kết nạp thành viên mới vào MAIC và cập nhật vào nhóm ZALO chính thức của MAIC (Đổi mới sáng tạo tôm Mekong - MAIC) để tham gia hoạt động.

Xin chào mừng quí vị đồng hành cùng Dự án MAIC.

 

Tải phiếu đăng ký, vui lòng bấm vào đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram