HSDM - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chung sức vì tương lai

 

Mục tiêu

Trường Đại học Cần Thơ với vai trò, sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược và nguồn lực mới, đang nỗ lực thực hiện triết lý giáo dục “Cộng động – Toàn diện – Ưu việt”, với các trụ cột “Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Phục vụ cộng đồng”.

Đề án Hợp tác phát triển các trường Phổ thông trung học Đồng bằng sông Cửu Long (HSMD) do Trường Đại học Cần Thơ sáng lập, nhằm kết nối các đối tác, cùng Trường Đại học Cần Thơ xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác với các Trường Trung học phổ thông (THPT) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần hội nhập và phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

 

Hoạt động hợp tác

 • Đào tạo, bồi dưỡng
  • Hợp tác và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THPT
  • Hợp tác và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm cho học sinh các Trường THPT
 • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác, hỗ trợ giáo viên và học sinh các Trường THPT trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo
  • Phối hợp tổ chức các hội nghị khoa học, cuộc thi tuyển chọn ý tưởng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo
 • Kết nối, hợp tác
  • Hội nghị Ban Giám hiệu các Trường THPT thường kỳ
  • Kết nối hoạt động Đoàn – Hội sinh viên với học sinh PTTH.
  • Kết nối cựu sinh viên Trường ĐHCT tại các trường PTTH
  • Hội nhập, hợp tác triển khai các chương trình, dự án quốc tế với các trường THPT
  • Hợp tác thực hiện Diễn đàn phát triển bền vững ĐBSCL tầm nhìn 2045 (SDMD2045)
 • Khai khác hiệu quả các nguồn lực
  • Hợp tác triển khai, ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo và quản lý giáo dục
  • Kết nối, khai thác nguồn học liệu, thông tin
  • Kết nối khai thác hiệu quả cơ sở vật chất
  • Chuyên gia tư vấn giáo dục – đào tạo
  • Các quỹ hỗ trợ phát triển

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram