Các qui định về hoạt động của Ban chủ nhiệm, Công tác viên, Thành viên

  • Nắm rõ mục tiêu của Dự án MAIC là nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc, và phát triển kinh tế tuần hoàn, để góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Tích cực tham gia hoạt động, chủ động chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo thủy sản, đặc biệt về ngành tôm biển, tích cực tương tác trên các nền tảng, diễn đàn, mạng lưới (Tập huấn, hội thảo, website, facebook, zalo) chính thức của dự án MAIC
  • Có trách nhiệm theo dõi, giữ diễn đàn, nền tảng (Zalo, facebook, website) của Dự án MAIC hoạt động đúng mục tiêu. Không thảo luận, chia sẻ những vấn đề khác ngoài chuyên môn của ngành tôm và thủy sản nói chung.
  • Tích cực giới thiệu cho Ban chủ nhiệm dự án các thành viên mới năng động, tích cực tham gia hoạt động dự án và tuân theo các quy định chung của Dự án MAIC.
  • Tích cực chia sẻ, lan tỏa thông tin kỹ thuật đổi mới sáng tạo từ dự án MAIC cho các bên liên quan để góp phần phát triển bền vững ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung.

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram