Bổ sung cao chiết lá ổi (Psidium guajava) tăng cường miễn dịch, tăng trưởng và khả năng kháng Vibrio parahaemolyticus trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)

Thảo dược là một trong những nguyên liệu tiềm năng được sử dụng phổ biến trong phòng trị bệnh cho người và động vật. Nhiều loại thảo dược được ghi nhận có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh vì chứa nhiều chất có hoạt tính kháng oxy hóa, kháng vi khuẩn, giảm stress và tăng cường hệ miễn dịch trên động vật (Chakraborty et al., 2011).

Nghiên cứu bổ sung cao chiết lá ổi với nồng độ 0, 1, 5 và 10 g/kg thức ăn trong 28 ngày, tiếp tục nuôi tôm đến 56 ngày để đánh giá tăng trưởng. Thí nghiệm cảm nhiễm với V. parahaemolyticus cũng được thực hiện để đánh giá khả năng phòng bệnh cho tôm của cao chiết lá ổi. Kết quả cho thấy bổ sung cao chiết lá ổi ở nồng độ 5g/kg thức ăn cho giá trị tổng tế bào máu, hoạt tính phenoloxidase, hoạt tính thực bào và sản sinh các phân tử oxy hóa cao nhất, đồng thời các protein có liên quan đến miễn dịch (lysozyme, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, … ) cũng được biểu hiện. Ngoài ra, tăng trưởng của tôm được bổ sung cao chiết ổi cũng cao hơn so với tôm đối chứng, tôm ở nghiệm thức bổ sung cao chiết ổi (5g/kg thức ăn) có tốc độ tăng trưởng cao nhất và hệ số tiêu tốn thức ăn thấp nhất. Sau cảm nhiễm với vi khuẩn V. parahaemolyticus, tỉ lệ sống của tôm được bổ sung cao chiết ổi (5g/kg thức ăn) đạt 72,27%, cao hơn so với các nghiệm thức còn lại.

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung cao chiết ổi có tiềm năng ứng dụng nhằm tăng cường miễn dịch không đặc hiệu, cải thiện tăng trưởng và phòng bệnh do V. parahaemolyticus trên tôm thẻ chân trắng

Hình 1. Lá ổi (Psidium guajava)

 

(Nguồn: TS. Bùi Thị Bích Hằng, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, lược dịch từ nguồn: https://doi.org/10.1016/j.fsi.2021.08.006; truy cập ngày 07/08/2022)

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram