PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔ HÌNH TÔM – LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 09/3//2023, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức buổi báo cáo tiến độ dự án và chia sẻ kinh nghiệm về nội dung “Phát triển bền vững mô hình tôm – lúa ở ĐBSCL” tại Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình – tỉnh Cà Mau. Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Đổi mới sáng tạo Tôm Mekong - MAIC” do tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) Úc tài trợ, thuộc Chương trình đổi mới sáng tạo hợp tác giữa Bộ Ngoai Giao và Đầu tư - Úc và Bộ Khoa học và Công nghệ -Việt Nam.

            Tham gia buổi báo cáo này có 82 đại biểu là  thành viên của MAIC và khách mời dự trực tiếp và nhiều đại biểu tham gia trực tuyến, gồm cán bộ các Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Thủy sản, Trung tâm khuyến nông, Phòng nông nghiệp, doanh nghiệp và các đơn vị phối hợp, nông dân nuôi tôm của các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Viện nghiên cứu NTTS II, Ủy ban nhân dân và các Hợp tác xã thuộc huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau.

 

            Với thành tựu và vai trò quan trọng của Mô hình tôm lúa, trong bối cảnh mới với những cơ hội và thách thức mới, nội dung của cuộc họp và trao đổi tập trung vào các vấn đề (i) Giới thiệu về dự án MAIC – một trong những dự án và hoạt động của Diễn đàn Phát triển bền vững ĐBSCL tầm nhìn 2045 (SDMD2045) do GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, chủ nhiệm dư án, trình bày, (ii) “Mô hình tôm lúa ĐBSCL: Hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát triển bền vững” do PGs Ts Huỳnh Trường Giang – Trường Đại học Cần Thơ báo cáo, và (iii) “Chứng nhận ASC cho mô hình tôm – lúa ở Hợp tác xã Trí lực: Kinh nghiệm và giải pháp duy trì, phát triển” do Ths Lâm Thái Xuyên – Doanh nghiệp xả hội Minh Phú chia sẻ. Tham dự và phát biểu định hướng tại cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Nguyên Minh, đại diện CSIRO- Úc, về nội dung “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững ngành tôm”. Cuộc họp – hội thảo có sự tham gia và phát biểu quan trọng của Ông Nguyễn Hoàng Bạo – Phó chủ tịch UBND Huyện Thới Bình về tình hình phát triển mô hình tôm lúa của Huyện và các vấn đề liên qua. Tại sự kiện, nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và nông dân đã thảo luận, chia sẻ kịnh nghiệm và đề xuất các giải pháp tích cực nhằm phát triển mô hình nuôi tôm lúa bền vững ở ĐBSCL.

 

            Sau cuộc họp, các đại biểu đã tham quan, trao đổi tại các mô hình tôm - lúa của HTX Trí Lực – Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau, với thành tựu quan trọng là đã đạt được chứng nhận ASC thời gian qua.

 

            Đây là hoạt động rất hữu ích, là cơ hội để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề để phát triển bền vững ngành tôm. Trong khuôn khổ dự án MAIC và điễn đàn SDMD2045, Ban chủ nhiệm dự án và Trường Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động trong thời gian tới.

GS TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc và giới thiệu về Dự án MAIC và Diễn đàn SDMD2045

PGS TS Nguyễn Nguyên Minh – CSIRO phát biểu định hướng đổi mới sáng tạo ngành tôm

Ô Nguyễn Hoàng Bạo – Phó chủ tịch UBND Huyện Thới Bình phát biểu tại hội thảo

Ths Lâm Thái Xuyên chia sẻ về chứng nhận ASC mô hình tôm lúa

Ths Nguyễn Văn Trung – Phó Chi cục trưởng CCTS Cà Mau phát biểu

Ts Phan Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện NCNTTS 2 phát biểu

PGS TS Nguyễn Phú Son, ĐHCT phát  biểu

Ông Lê Văn Mưa, Chủ nhiệm KTX Tôm lúa Trí Lực phát biểu

Ông Huỳnh Quốc Tịnh – đại diện WWW phát biểu

 

Tham quan, trao đổi tại mô hình tôm lúa đạt chứng nhận ASC ở HTX Trí Lực, Thới Bình, Cà Mau

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram