Các tham luận tại Tọa đàm SDMD tháng 9 năm 2022

TT Tên tham luận Diễn giả
1

Nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường - tài nguyên thiên nhiên ở ĐBSCL (Phần 1)

Nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường - tài nguyên thiên nhiên ở ĐBSCL (Phần 2)

PGS.TS. Văn Phạm Đăng Trí (ĐHCT)

PGS.TS. Nguyễn Văn Công (ĐHCT)

2 Nghiên cứu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
3 khoa học công nghệ về thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ThS. Châu Kim Thoa, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
4 CÁCH TIẾP CẬN VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP Ở ĐBSCL – WWF-VIỆT NAM

Nguyễn Phương Duy - Điều phối chương trình thực phẩm – WWF-Việt Nam

5 An Integrated Framework for Examining Groundwater Vulnerability in the Mekong River Delta Tổ chức USGS

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram