Xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển bền vững ĐBSCL

Xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển bền vững ĐBSCL

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram