Quản lý bền vững ven biển và đồng bằng cho vùng Đông Nam Á (MARE)

Tên chương trình/Dự án

Quản lý bền vững ven biển và đồng bằng cho vùng Đông Nam Á (MARE)

Đơn vị tham gia

Đai học

Đơn vị tài trợ

Chương trình Erasmus+ của Uỷ ban Châu Âu (qua hợp đồng với Đại học Bremen, Germany)

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

75.172 Euro

36 tháng (từ 15/1/2020 – 14/1/2023)

Chủ nhiệm

 

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

Lê Anh Tuấn

 

-          Huỳnh Vương Thu Minh, điều phối viên

-          Võ Quốc Thành, thư ký

-          Văn Phạm Đăng Trí, thành viên

-          Nguyễn Đình Giang Nam, thành viên

-          Lâm Văn Thịnh, thành viên

Mục tiêu tổng quát

 

 

Mục tiêu cụ thể

Dự án nhắm đền phát triển các chướng trình đào tạo thích ứng với nhu cầu nhà tuyển dụng lạo động và chuẩn đầu ra ở các chương trình đào tạo quốc tế nhằm hỗ trợ quản lý và quản trị vùng bờ biển hay các vùng biển xuyên quốc gia.

Nghiên cứu tập trung các vấn đề ưu tiên sau:

-          Biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

-          Xói mòn bờ biển và các vấn đề của đồng bằng (đặc biệt là đồng bằng ở Việt Nam và Ai Cập) và an toàn hạ tầng công trình;

-          Quản lý chất thải;

-          Tài nguyên sinh vật biển, cân bằng nuôi trồng thuỷ sản;

-          Khai thác ven biển, ven bờ và ngoài khơi, khai thác dầu khí;

-          Phát triển đô thị và du lịch;

-          Dịch vụ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học;

-          Sinh kế bền vững, kiến thực bản địa và thực tiễn quản lý truyền thống.

Nội dung

Nội dung chủ yếu sẽ tập trung vào cấp độ cử nhân và thạc sĩ (sửa đổi chương trình giảng dạy, phát triển các khóa học mới và hiện đại hóa các khóa học hiện có, giới thiệu các chuyên môn mới), tuy nhiên, nó cũng sẽ giải quyết các mục đích được lựa chọn của việc đào tạo tiến sĩ (xây dựng chương trình nghiên cứu đa ngành, phát triển năng lực tổ chức để kết nối mạng và nghiên cứu chung). Hệ thống học tập điện tử MARCO sẽ được phát triển để cho phép chia sẻ và phổ biến nội dung học tập trên mạng dự án; chuỗi hội thảo trên web dành cho sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ sẽ được thí điểm và sắp xếp như các sự kiện thường xuyên; các khóa học điện tử tương tác với tập hợp các nghiên cứu điển hình sẽ được phát triển cho từng lĩnh vực ưu tiên

Kết quả mong đợi

Hoạt động nâng cao năng lực sẽ được hỗ trợ bởi việc mua thiết bị và phần mềm cho cơ sở đại học, và đào tạo cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, nhân viên công nghệ thông tin và hành chính. Tổ chức các khoá đào tạo sẽ về phương pháp nghiên cứu đa ngành, các công cụ nghiên cứu (đặc biệt là không gian địa lý) và các vấn đề ưu tiên của dự án, về phát triển chương trình giảng dạy và các công cụ và phương pháp giảng dạy cũng như các vấn đề về công nghệ thông tin và truyền thông

Địa chỉ liên hệ

Lê Anh Tuấn

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Phone: 0913.619.499

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram