Phát triển chương trình đào tạo lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu theo định hướng nghiên cứu

Tên chương trình/Dự án

Phát triển chương trình đào tạo lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu theo định hướng nghiên cứu (MOMA)

Đơn vị tham gia

Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trường Đại học KU Lueven (Bỉ), Trường Đại học Rostock (Đức), Trường Đại học Twente (Hà Lan).

Đơn vị tài trợ

Eramus+

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

179,602 EUR

15/01/2019 đến 14/01/2023

Chủ nhiệm

 

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê

 

PGS.TS Nguyễn Trọng Tuân, PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong, TS. Hà Thị Kim Quy

Mục tiêu tổng quát

 

 

 

1.   Nâng cao năng lực cán bộ và năng lực phòng thí nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu (MMS) cho 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam.

2.   Gia tăng số lượng tuyển sinh hàng năm ở các lĩnh vực khoa học tại các trường thành viên ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

1.   Cải tiến các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực MMS ở 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam.

2.   Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng viết báo cáo khoa học của cán bộ và sinh viên ở 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam.

3.   Đảm bảo sinh viên được tiếp cận một cách an toàn các thiết bị hiện đại bổ sung cho các học phần lý thuyết.

4.   Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của các lĩnh vực khoa học trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút người học, đặc biệt từ vùng sâu, vùng xa của Việt Nam tham gia giáo dục khoa học trình độ đại học  

Nội dung

WP1: Khảo sát thực trạng các chương trình đào tạo lĩnh vực khoa học phân tử và vật liệu (MMS) ở 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam nhằm xác định những điểm hạn chế cần nâng cấp, cải thiện.

WP2: Thiết kế và nâng cấp chương trình đào tạo: xây dựng mới và nâng cấp 24 môn học thuộc các chương trình đào tạo lĩnh vực Hóa học và Vật lý ở 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam.

WP3: Nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa học và Vật lý ở 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam.

WP4: Cải thiện năng lực tiếng Anh học thuật: Các chuyên gia từ trường đại học KU Leuven (Vương quốc Bỉ) sẽ tổ chức hai khóa đào tạo về tiếng Anh và kỹ năng viết báo cáo khoa học cho cán bộ và sinh viên của 04 trường đại học thành viên của Việt Nam.

WP5. Đánh giá nội bộ về tính hiệu quả dự án, thực hiện bởi các chuyên gia nhằm phân tích mức độ đạt được kết quả mong đợi của dự án.

WP6. Tổ chức các hoạt động quảng bá, thu hút sự quan tâm của người học đối với lĩnh vực khoa học.

Kết quả mong đợi

WP1. 24 môn học ở các chương trình đào tạo của 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam sẽ được xác định để tiến hành xây dựng mới/nâng cấp theo định hướng nghiên cứu.

WP2. Đề cương môn học/giáo trình của 24 môn học sẽ được xây dựng thông qua các hoạt động giảng dạy/tập huấn, trao đổi cán bộ giữa các trường Châu Âu và 04 trường đại học Việt Nam là thành viên của dự án.

WP3. Các thiết bị thuộc lĩnh vực Hóa học, Vật lý cần thiết cho triển khai chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu sẽ được đầu tư.

WP4. Năng lực tiếng Anh học thuật của cán bộ và sinh viên của 04 trường đại học thành viên ở Việt Nam sẽ được nâng cấp, cải thiện.

WP5. Dựa trên kết quả đánh giá giữa kỳ, các hoạt động của dự án sẽ được xem xét, cải thiện phù hợp.

WP6. Nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng về vai trò của các chương trình đào tạo lĩnh vực khoa học sẽ được nâng cao, từ đó góp phần gia tăng tỉ lệ sinh viên đăng ký học các ngành khoa học nói chung và Hóa học, Vật lý nói riêng.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram