Khảo sát phân bón trên cây trồng và sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ ở đồng bằng sông Cửu Long

Tên chương trình/Dự án

Khảo sát phân bón trên cây trồng và sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ ở đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị tham gia

Viện NCPT ĐBSCL

Khoa Công nghệ

Đơn vị tài trợ

Yanmar Co.LTD (Japan)

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

32.947 USD

3 tháng

Chủ nhiệm

 

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng

 

TS. Võ Văn Tuấn, Ths. Nguyễn Thị Kim Thoa, TS. Nguyễn Thành Tín, Ths. Phan Thanh Lương, TS. Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Mục tiêu tổng quát

 

 

Mục tiêu cụ thể

Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và sử dụng phân bón cho cây trồng và sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đầy sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn ở ĐBSCL. 

1) Phân tích hiện trạng sản xuất và chế biến các dạng phân phục vụ sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ.

2) Phân tích hiện trạng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hướng hữu cơ và mức độ sử dụng phân bón của chúng.

3) Đề xuất các giải pháp thúc đầy sản xuất, chế biến, sử dụng phân hữu cơ, đồng thời nhằm phát triển các mô hình nông nghiệp hướng hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn ở ĐBSCL trong thời gian tới.

Nội dung

+ Khảo sát, quan sát thực địa và tiếp cận phỏng vấn các cơ sở, nhà máy sản xuất phân hữu cơ, các chủ trang trại của mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn ở trên 8 tỉnh nông nghiệp trọng điểm của ĐBSCL.

+ Phân tích và đánh giá thực trạng các khía cạnh của phân hữu cơ, các mô hình tiềm năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn ở ĐBSCL.

Kết quả mong đợi

Báo cáo tổng hợp về phân hữu cơ và các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn ở ĐBSCL

Địa chỉ liên hệ

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng.

Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0939 020 536

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram