Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo ĐB sông Cửu Long

Tên chương trình/Dự án

Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo ĐBSCL

Đơn vị tham gia

Viện NCPT ĐBSCL

Khoa Kinh tế

Đơn vị tài trợ

GIZ, Đức

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

506 triệu đồng

4 tháng

Chủ nhiệm

 

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng

 

TS. Võ Văn Tuấn, Ths. Nguyễn Thị Kim Thoa, PGS.TS. Nguyễn Phú Son, Alfons Eiligmann (Germany)

Mục tiêu tổng quát

 

 

Mục tiêu cụ thể

Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị lúa gạo ĐBSCL theo phân khúc thị trường chất lượng gạo trong bối cảnh các chính sách điều chỉnh theo hướng tự do xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế

1) Phân tích hiện trạng và dự báo cung cầu gạo cho thị trường nội địa và xuất khẩu theo 4 phân khúc thị trường chất lượng gạo

2) Phân tích kinh tế chuỗi, các hạn chế và thách thức của chuỗi giá trị lúa gạo trên các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường

3) Đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững cho giai đoạn 2021 - 2025

Nội dung

+ Khảo sát, quan sát thực địa và tiếp cận phỏng vấn các tác nhân trực tiếp, gián tiếp kể cả các cơ quan quyết định chính sách và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo ở các tỉnh sản xuất lúa gạo trọng điểm (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang và Kiên Giang). 

+ Phân tích và đánh giá thực trạng các khía cạnh của chuỗi giá trị, dự báo và đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi, chú trọng đến khâu tổ chức sản xuất và chuẩn hóa sản phẩm, sự tham gia của cộng đồng, giới trẻ và phụ nữ nông thôn.

Kết quả mong đợi

Báo cáo tổng hợp về chuỗi giá trị lúa gạo ĐBSCL

Địa chỉ liên hệ

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng.

Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0939 020 536

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram