Think or Sink: Trực quan hóa trữ lượng nước dưới đất và sụt lún nhằm nâng cao nhận thức và chính sách ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tên chương trình/Dự án

Think or Sink: Trực quan hóa trữ lượng nước dưới đất và sụt lún nhằm nâng cao nhận thức và chính sách ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị tham gia

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị tài trợ

 Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

 10,000 EUR

 01/02/2021 - 01/02/2023

Chủ nhiệm

 

 

Thành viên

PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí

TS. Trương Chí Quang

TS. Đinh Diệp Anh Tuấn

Ths. Nguyễn Thành Lộc

Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

TS. Lưu Trùng Dương

Mục tiêu

 

Mục tiêu của dự án nhằm trực quan hóa những thông tin khoa học về trữ lượng nước dưới đất và sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến các bên liên quan thông qua một cổng thông tin điện tử

Nội dung

-         Thu thập tất cả dữ liệu và thông tin liên quan liên quan đến nước dưới đất và sụt lún tại ĐBSCL.

-         Xác định nội dung và chức năng của cổng thông tin điện tử.

-         Xây dựng mẫu thiết kế về các chức năng của cổng thông tin điện tử.

-         Thử nghiệm mẫu thiết kế về các chức năng cho đa dạng người dùng khác nhau (chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, công chúng).

-         Xuất bản cổng thông tin điện tử trên Internet.

 

Kết quả mong đợi

Cổng thông tin điện tử được xây dựng trong dự án sẽ góp phần cung cấp những thông tin cơ bản để nhận thức tốt hơn về mối tương quan giữa nước dưới đất và hiện trạng sụt lún ở ĐBSCL. Kết hợp với thông tin về tác động của việc khai thác nước ngầm đối với sụt lún, kết quả dự án sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong việc sử dụng và quản lý bền vững trữ lượng nước dưới đất tại ĐBSCL.

 

Địa chỉ liên hệ

Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram