Chương trình Đô thị biển – Giai đoạn đánh giá GAP

Tên chương trình/Dự án

Chương trình Đô thị biển – Giai đoạn đánh giá GAP

Đơn vị tham gia

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị tài trợ

Mạng lưới các thành phố có khả năng chống chịu (GRCN)

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

5831 USD

12/04/2021 đến 30/12/2021

Chủ nhiệm

 

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

 

PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung

 

TS Đinh Diệp Anh Tuấn

TS Nguyễn Xuân Hoàng

KS Lê Hoàng Hải Anh

ThS Nguyễn Thành Lộc

ThS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Mục tiêu tổng quát

 

 

Mục tiêu cụ thể

Làm việc với lãnh đạo/cán bộ của các thành phố để xây dựng những ý tưởng mới, tìm các đối tác/nhà đầu tư và nguồn lực để cùng nhau giải quyết những vấn đề mang tính liên hoàn trong công tác quản lý chất thải rắn.

Chương trình sẽ xây dựng các hành động cải thiện công tác quản lý chất thải rắn và tái chế chất thải mang tính toàn diện, chống chịu và bền vững, nó không chỉ nhằm giảm rác thải nhựa đại dương mà còn nhằm xác định những ưu tiên cần giải quyết cho thành phố như cải thiện sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy sự đổi mới, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo ra việc làm, và giảm phát thải khí nhà kính

Nội dung

Đô thị biển là chương trình giúp các thành phố tham gia cải thiện hệ thống quản lý chất thải, giảm chất thải nhựa, phát triển nền kinh tế tuần hoàn và xây dựng các cộng đồng sạch hơn, lành mạnh hơn và có khả năng chống chịu cao hơn. Chương trình cũng hỗ trợ các thành phố xây dựng chiến lược và những dự án để giải quyết các thách thức tương quan với vấn đề rác thải nhựa đại dương và các cộng đồng chống chịu

•      Xây dựng một liên minh và một cộng đồng các thành phố cùng thỏa hiệp thực thi và cùng nhau hợp tác giải quyết những vấn đề mang tính liên hoàn trong quản lý chất thải rắn, kinh tế tuần hoàn và rác thải nhựa đại dương.

•      Thiết lập mạng lưới các thành phố để cùng trao đổi, chia sẻ về những (vấn đề/phương pháp) thực tế và cùng nâng cao năng lực cho nhau.

•      Đánh giá tình hình thực tế của các thành phố để nhận ra toàn bộ những thách thức, tồn tại, rủi ro và tổn thương, cũng như chia sẽ về những chiến lược và dự án phát triển.

•      Xây dựng những dự án chiến lược, giải pháp và đề xuất (kêu gọi) để giới thiệu đến các đối tác và nhà tài trợ tiềm năng.

Kết quả mong đợi

Báo cáo các phiên làm việc và hội nghị.

Hồ sơ Quản lý Chất thải rắn của thành phố Cần Thơ.

Báo cáo Tuyên bố cơ hội của thành phố Cần Thơ.

Hỗ trợ GRCN các nhà tài trợ và các thành phố hướng dẫn hoàn thiện báo cáo cơ hội cho thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh/Biên bản.

Địa chỉ liên hệ

SAURABH GAIDHANI (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

or

NGUYEN HIEU TRUNG (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram