Thích ứng với khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long: Sự cân nhắc giữa các cấp quản trị

Tên chương trình/Dự án

Thích ứng với khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long: Sự cân nhắc giữa các cấp quản trị

Đơn vị tham gia

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ

Đơn vị tài trợ

 Trường Đại học Canberra

Tổng kinh phí

 

Thời gian thực hiện

 76.130.000 VND

 13/5/2021 – 30/11/2021

Chủ nhiệm

 

Đồng chủ nhiệm

 

Thành viên

 PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung

 Không có

1. PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung

2. Kỹ sư. Lê Hoàng Hải Anh

3. ThS.Lâm Thị Hoàng Oanh

4. ThS. Hồ Phạm Kim Oanh

5. Kỹ sư. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

6.ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Mục tiêu tổng quát

 

 

Mục tiêu cụ thể

 Tìm hiểu cách các bên liên quan tham gia vào việc thích ứng ở Việt Nam

(bao gồm cơ quan nhà nước, các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ, nhà khoa học và nông dân. Nghiên cứu khám phá mức độ lợi ích và tiếng nói của những người bị ảnh hưởng bởi Biến đổi khí hậu có thể được phản ánh trong các diễn giải rộng hơn về quản trị thích ứng với khí hậu.

 

Nội dung

Nghiên cứu thực hiện tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng và huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Ở mỗi huyện, 8 cuộc phỏng vấn phỏng vấn sâu được tiến hành với cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cán bộ xã và nông dân canh tác trên địa bàn. Đối tượng phỏng vấn là nông dân được lụa chọn với nhiều tiêu chí khác nhau như hộ nghèo, cận nghèo, các mô hình sinh kế khác nhau, nữ giới làm chủ hộ, nam/nữ, có/không có tham gia các hoạt động về thích ứng biến đổi khí hậu

 

Kết quả mong đợi

 

Địa chỉ liên hệ

1. Wendy.Conway-Lamb (email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hình ảnh hoạt động

 Do tình hình ở các địa phương trong thời gian thực hiện còn diễn biến phức tạp nên các nội dung thực hiện đã chuyển sang hình thức trực tuyến

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram