Xử lý nước thải sau biogas nguyên liệu nạp lục bình bằng cột lọc đứng

Tên chương trình / Dự án

Xử lý nước thải sau biogas nguyên liệu nạp lục bình bằng cột lọc đứng

Đơn vị tham gia

-        Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị tài trợ

Công ty TNHH Yuko Việt Nam

Kinh phí thực hiện

240.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện

2022

Chủ nhiệm

Nguyễn Xuân Lộc

Thành viên tham gia

-        Nguyễn Xuân Lộc

-        Đinh Thái Danh

-        Huỳnh Thị Diễm (Thư ký dự án)

Mục tiêu tổng quát

Đánh giá hiệu quả nước thải sau biogas nguyên liệu nạp lục bình bằng hệ thống cột lọc đứng vật liệu cát, đá và than sinh học trấu ở quy mô phòng thí nghiệm (nhỏ) và ngoài hiện trường

Mục tiêu cụ thể

-        Thiết kế cột lọc đứng xử lý nước thải biogas từ vật liệu cát, đá và than sinh học trấu

-        Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải biogas của cột lọc

Các hoạt động

-        Thiết kế cột lọc đứng bằng vật liệu cát, đá và than sinh học trấu

-        Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sau biogas với cột lọc

Kết quả mong đợi

-        Các thông số cột lọc sử dụng xử lý nước thải biogas từ vật liệu cát, đá và than sinh học trấu

Liên hệ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Lộc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trang web dự án

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram