Bệnh chậm lớn do EHP ở tôm nuôi: Nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa


Saturday, 08 January 2022 14:59Saturday, 08 January 2022 14:59

Thời gian tổ chức: 8:45, Thứ bảy, ngày 08 tháng 01 năm 2022

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/J9zkqkaXNr4ANYUZ7

Link tham dự Hội thảo sẽ được gửi đến Quý vị Đại biểu đã đăng ký vào ngày 07 tháng 01 năm 2022

Livestream trực tuyến tại Facebook Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/caf1.ctu

THÔNG TIN LIÊN HỆ 


Văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều
Điện thoại: 02923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

MẠNG XÃ HỘI


Facebook
Youtube
Instagram