Integrated assessment of existing practices and development of pathways for the effective integration of nature-based water treatment in urban areas in Sri Lanka, the Philippines and Vietnam

Tên chương trình/Dự án

Integrated assessment of existing practices and development of pathways for the effective integration of nature-based water treatment in urban areas in Sri Lanka, the Philippines and Vietnam

Đơn vị tham gia

ĐH RMIT (Australia); ĐH Los Banos (Philippines); ĐH RMIT Europe (Spain); ĐH Peradeniya (Sri Lanka); ĐH Cần Thơ (Việt Nam; đại diện là Khoa Môi trường & TNTN); ĐH Bách Khoa (Việt Nam); Society for the Conservation of Philippine Wetlands, Inc. (Philippines); National Water Supply and Drainage Board (Sri Lanka)

Đơn vị tài trợ

APN - Asia-Pacific Network for Global change Research (APN)

Tổng kinh phí

USD 93,210

Thời gian thực hiện

10/2021 – 09/2023

Chủ nhiệm

Prof. Veeriah Jegatheesan (ĐH RMIT, Australia)

(CRRP 2021-06MY-Jegatheesan)

Đồng chủ nhiệm

Không có

Thành viên

Dr. Perlie Velasco (ĐH Los Banos, Philippines)

Dr. Nevelina Pachova (ĐH RMIT Europe, Spain)

Dr. Antonina Torrens (Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Spain)

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Phước Dân (ĐH Bách Khoa TPHCM, Việt Nam)

Assoc. Prof. Dr. Ngô Thụy Diễm Trang (ĐH Cần Thơ, Việt Nam)

Assoc. Prof. Dr. Bùi Xuân Thành (ĐH Bách Khoa TPHCM, Việt Nam)

Dr. Amy Lecciones (Society for the Conservation of Philippine Wetlands, Inc., Philippines)

Dr. Ma. Catriona Devanadera (ĐH Los Banos, Philippines)

Assoc. Prof. Dr. Sujithra Weragoda (National Water Supply and Drainage Board, Sri Lanka)

Prof. Mohamed Ismail Mohammed Mowjood (ĐH Peradeniya, Sri Lanka)

Mrs. K.B. Shameen Jinadasa (ĐH Peradeniya, Sri Lanka)

Địa chỉ liên hệ

Đại diện đối tác ở Đại học Cần Thơ là:

PGs. Ts. Ngô Thụy Diễm Trang (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0909 243 703

 

 

CONTACT INFORMATION 


SDMD 2045 Office @Can Tho University
Campus II, 3/2 street, Xuan Khanh, Ninh Kieu, Can Tho city
Phone: +842923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

SOCIAL NETWORKS


Facebook
Youtube
Instagram