Thêm 4 chương trình đạt chuẩn chất lượng AUN

Nhằm đạt được sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã không ngừng nỗ lực nâng cao và cải thiện chất lượng các hoạt động của Nhà trường nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm của Trường ĐHCT. Việc đăng ký đánh giá 08 chương trình đào tạo trình độ đại học (CTĐT) theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) trong năm 2021 thể hiện sự cam kết chất lượng và nỗ lực không ngừng của Nhà trường đối với hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong năm 2021, Trường ĐHCT triển khai kế hoạch đánh giá 08 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA chia thành 02 đợt đánh giá. Đợt 1 được thực hiện từ ngày 22 - 26 tháng 3 năm 2021 đối với 04 CTĐT gồm: Kỹ thuật phần mềmMạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông), Kỹ thuật cơ điện tử (thuộc Khoa Công nghệ) và Sư phạm Toán học (thuộc Khoa Sư phạm). Đợt 2 sẽ được thực hiện trong tháng 12 năm 2021 với 04 CTĐT gồm: Hóa học (thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên), Quản lý đất đai (thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên), Công nghệ thực phẩm và Khoa học cây trồng (thuộc Khoa Nông nghiệp).

CONTACT INFORMATION 


SDMD 2045 Office @Can Tho University
Campus II, 3/2 street, Xuan Khanh, Ninh Kieu, Can Tho city
Phone: +842923832664

Email: sdmd2045@ctu.edu.vn

 

SOCIAL NETWORKS


Facebook
Youtube
Instagram